En skräddare springer över vattenytan…

(1)

Från Mullsjön idag; en skräddare springer snabbt över vattenytan.

(Bild 1 – Skräddare, 2019)

Annonser