Vattenfall…

(1)

Ett vintrigt Ryfors, som stor kontrast till försommarens möten med forsärlorna.

(Bild 1 – Vattenfall, 2019)