Dagsländor och skräddare…

(1)

Två bilder också från Ryfors idag, på flygande dagslända och parande skräddare.

(Bild 1 – Dagslända, 2019)
(Bild 2 – Skräddare, 2019)

(2)