Vid Skógafoss…

(1)

Hittade denna kvällsbild från Skógafoss på södra Island.

(Bild 1 – Kvällsljus, 1996)