Goðafoss…

(1)

Hittade denna bild från Goðafoss på nordöstra Island.

(Bild 1 – Goðafoss, 1996)