Drillsnäppan…

(1)

Visar en bild till på drillsnäppan från Ryfors.

(Bild 1 – Drillsnäppa, 2019)