Sångsvan…

(1)

En sångsvan kommer flygande framför den mörka himlen.

(Bild 1 – Sångsvan, 2019)