Furusjön…

(1)

En ny bild från den kluvna stenen i Furusjön.

(Bild 1 – Kluvna stenen, 2019)