Djuret…

(1)

Ett djur av obestämd art från dagens runda i Mullsjöskogarna.

(Bild 1 – Djuret, 2019)