Lavskrika…

(1)

Lavskrika vid Lövåsen i norra Dalarna.

(Bild 1 – Lavskrika, 1999)