Lappugglans flykt…

(1)

Lappugglan flyger genom den mörka skogen.

(Bild 1 – Lappuggla, 2000)