Mullsjöis…

(1)

En bild från Mullsjön idag.

(Bild 1 – Is, 2019)