Blandade bilder…

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Visar tjugo olika bilder.

Bild 1 är från Klören utanför Ängelholm i Skåne. Bild 2 är från Knuthöjdsmossen i Västmanland. Bild 3 är från Båstad i Østfold i Norge. Bild 4 är från Skäralid i Skåne. Bild 5 är från Kvamskogen i Hordaland i Norge.

Bild 6 och 7 är från Knuthöjdsmossen i Västmanland. Bild 8 är från Brängen i Västergötland. Bild 9 är från Mullsjöskogarna i Västergötland. Bild 10 är från Hallands Väderö i Skåne.

Bild 11 är från Edsbyn i Hälsingland. Bild 12 är från Kolmården i Östergötland. Bild 13 är från Hallands Väderö i Skåne. Bild 14 är från Ekered i Halland. Bild 15 är från Knuthöjdsmossen i Västmanland.

Bild 16 är också från Knuthöjdsmossen i Västmanland. Bild 17 är från Ängesberg i Hälsingland. Bild 18 är från Sofiero i Skåne. Bild 19 är från Skäralid i Skåne. Bild 20 är från Hasslarps dammar i Skåne.

(Bild 1 – Senhöst, 1987)
(Bild 2 – Spindelnät, 1996)
(Bild 3 – Björklöv, 1983)
(Bild 4 – Första frosten, 2001)
(Bild 5 – Höst, 1982)
(Bild 6 – Smålom, 1996)
(Bild 7 – Gryning, 1996)
(Bild 8 – Sommarnatt, 1994)
(Bild 9 – Fasan, 2017)
(Bild 10 – Skogshare, 1990)
(Bild 11 – Skogssnäppa, 2005)
(Bild 12 – Tjäder, 2017)
(Bild 13 – Tobisgrissla, 1989)
(Bild 14 – Kungsörn, 1989)
(Bild 15 – Smålom, 1996)
(Bild 16 – Smålommar, 1996)
(Bild 17 – Ängssmygare, 2004)
(Bild 18 – Rådjur, 1985)
(Bild 19 – Kvällsljus, 1993)
(Bild 20 – Skärfläcka, 2000)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)