Får…

(1)

Ett får passerar bland svärmande slamsländor vid Hasslarps dammar i Skåne.

(Bild 1 – Får, 2000)