Barsebäck…

(1)

Skånsk försommar med blommande raps, i närheten av Barsebäck.

(Bild 1 – Försommar, 1990)