Mer senhöst i Skäralid…

(1)

Hittade en senhöstbild från Skäralid.

(Bild 1 – Senhöst, 2000)