Is vid Stråken…

(1)

Det var spännande is även vid Stråken idag.

(Bild 1 – Is, 2018)