Förvånad…

(1)

En isbild från Ryfors. Nog ser isen lite förvånad ut…

(Bild 1 – Förvånad, 2017)