Råget i sommarängen…

(1)

Rågeten stod där i sommarängen och åt gulmåra. Dubbelexponering och 400mm.

(Bild 1 – Råget, 2017)