Älgtjuren och salivsträngen…

(1)

Närmöte med älgtjur i skymningsljuset – och en salivsträng…

(Bild 1 – Älgtjur, 2017)