Sjungande strömstare…

(1)

Strömstaren sitter och sjunger på sin favoritsten vid Ryfors.

(Bild 1 – Sjungande strömstare, 2018)