Näktergalens morgonsång…

(1)

Hittade denna bild från Hallands Väderö i Skåne. Näktergalen sitter och sjunger i det första ljuset från morgonsolen.

(Bild 1 – Näktergal, 1989)

Annonser