Blandad kompott…

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Visar ett antal bilder på olika motiv från olika platser.

Bild 1 på skogsharen är från Hallands Väderö i Skåne. Bild 2 på älgen är härifrån Mullsjöskogarna i Västergötland. Bild 3 på älgtjuren är från Halleberg i Västergötland. Bild 4 på paddan är härifrån Mullsjöskogarna i Västergötland. Bild 5 på vargen är från Järvzoo i Hälsingland.

Bild 6 på morgondimman är från Västra Höle i Hälsingland. Bild 7 på morgondimman är från Furusjö här i Västergötland. Bild 8 på nattdimman är från Rössjön i Skåne. Bild 9 på sidensvansarna är härifrån Mullsjö i Västergötland. Bild 10 på gräsänderna är från Huskvarna i Småland.

Bild 11 på liljekonvalj är härifrån Mullsjö i Västergötland. Bild 12 visar växten natt och dag, från Mullsjö här i Västergötland. Bild 13 från bäcken är från Nyckelås här i Västergötland. Bild 14 på ängsklockorna är från Ängbo i Hälsingland. Bild 15 på vattenfallet genom grönskan är från Ryfors här i Västergötland.

Bild 16 på isen är från Klören i Skåne. Bild 17 på knipan är från Ryfors i Västergötland. Bild 18 på höstbjörken är från Fagerhult här i Västergötland. Bild 19 är också från Fagerhult här i Västergötland. Bild 20 är från Ryfors gammelskog utanför Mullsjö, här i Västergötland.

(Bild 1 – Skogshare, 1998)
(Bild 2 – Älg, 2017)
(Bild 3 – Älgtjur, 1987)
(Bild 4 – Padda, 2018)
(Bild 5 – Varg, 2004)
(Bild 6 – Morgondimma, 2006)
(Bild 7 – Morgondimma, 2018)
(Bild 8 – Nattdimma, 1988)
(Bild 9 – Sidensvansar, 2016)
(Bild 10 – Gräsänder, 2017)
(Bild 11 – Liljekonvalj, 2018)
(Bild 12 – Natt och dag, 1994)
(Bild 13 – Vid bäcken, 2018)
(Bild 14 – Ängsklockor, 2004)
(Bild 15 – Genom grönskan, 2018)
(Bild 16 – Is, 1997)
(Bild 17 – Knipa, 2018)
(Bild 18 – Höstbjörk, 2018)
(Bild 19 – Novemberdimma, 2018)
(Bild 20 – I skogen, 2018)