Blandat…

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Första bilden på näckrosbladen är från Brängen i Västergötland. Andra bilden på lågan är från Båthusberget i Norge. Tredje bilden är från Námaskarð på Island. Fjärde bilden är från Ryfors i Västergötland. Femte bilden är från Skara i Västergötland.

Sjätte bilden är från Söderhamn i Hälsingland. Sjunde bilden är från Fisklösmyran i Hälsingland. Åttonde bilden är från Mullsjöskogarna i Västergötland. Nionde bilden är från Kronoskogen i Skåne. Tionde bilden är från Vegeholm i Skåne.

Elfte bilden är från Nyckelås i Västergötland. Tolfte bilden är från Mullsjö i Västergötland. Trettonde bilden är från Mullsjöskogarna i Västergötland. Fjortonde bilden är från Klampenborg i Danmark. Femtonde bilden är från Ängelstorpsstenen i Västergötland.

Sextonde bilden är från Mullsjöskogarna i Västergötland. Sjuttonde bilden är från Brängen i Västergötland.

(Bild 1 – Näckrosblad, 2018)
(Bild 2 – Låga, 1999)
(Bild 3 – Kvällsljus, 1996)
(Bild 4 – Vinter, 2018)
(Bild 5 – Mönster, 2018)
(Bild 6 – Humla, 2006)
(Bild 7 – Orrtupp, 2006)
(Bild 8 – Padda, 2018)
(Bild 9 – Svampskog, 1988)
(Bild 10 – Vattenfall, 1987)
(Bild 11 – Signalkräfta, 2018)
(Bild 12 – Mjölkört, 2013)
(Bild 13 – Rullebör, 2018)
(Bild 14 – Dovhjortar, 1995)
(Bild 15 – Vinternatt, 2018)
(Bild 16 – Vattenfall, 2018)
(Bild 17 – Sommarnatt, 1994)
(Bild 18 – Morgonljus, 2018)
(Bild 19 – I bokskogen, 2018)
(Bild 20 – Burning, 2007)

(11)

(12)

(13)

(14)

 (15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)