Fem av varje…

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Första landskapsbilden är från en blåsig senhöstdag vid Losemyra i Hälsingland. Andra landskapsbilden är från en kall vinterdag vid Ryfors här i Västergötland. Tredje landskapsbilden på skymningsmolnen är Mullsjö här i Västergötland. Fjärde landskapsbilden är från nu i torsdags vid Brängen här i Västergötland. En speciell dag, då jag blev filmad av Moderskeppet till ett fotografporträtt, samtidigt som filmteamet var här för att filma detta inför dokumentären som är klar till nästa höst. Att bli filmad från två olika håll, var en rätt speciell känsla, samtidigt som jag i detta skulle behålla fokus i att skapa personliga bilder med kameran. Femte landskapsbilden är från nu i vintras vid Ryfors här i Västergötland.

(Bild 1 – Senhöst, 2004)
(Bild 2 – Vinter, 2012)
(Bild 3 – Skymningsmoln, 2014)
(Bild 4 – Liv och död, 2018)
(Bild 5 – Vinter, 2018)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Första närbilden visar ett näckrosblad från Ryfors här i Västergötland. Andra närbilden visar blåsippor från Mullsjöskogarna här i Västergötland. Tredje närbilden visar en kräfta och lite höstlöv från Nyckelås här i Västergötland. Fjärde närbilden är från samma ställe, också på kräfta och höstlöv. Femte närbilden visar ljusdetaljer i sten från Skatudden i Hälsingland.

(Bild 6 – Näckrosblad, 2018)
(Bild 7 – Blåsippor, 2018)
(Bild 8 – Kräfta och höstlöv, 2018)
(Bild 9 – Kräfta och höstlöv, 2018)
(Bild 10 – Stenljus, 2003)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Första fågelbilden visar en tofsvipa som attackerar en korp vid Hornborgasjön här i Västergötland. Andra fågelbilden visar en storlom vid Stråken här i Västergötland. Tredje fågelbilden visar en större hackspett från Mullsjö här i Västergötland. Fjärde fågelbilden visar en orrtupp som lyfter i morgonsolen vid Älemossen i Skåne. Femte fågelbilden visar en dubbelexponerad morkulla sent i skymningen i Mullsjöskogarna här i Västergötland.

(Bild 11 – Tofsvipa och korp, 2018)
(Bild 12 – Storlom, 2018)
(Bild 13 – Större hackspett, 2018)
(Bild 14 – Orre, 1987)
(Bild 15 – Morkulla, 2018)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Första däggdjursbilden visar en björn från skogarna utanför Edsbyn i Hälsingland. Andra däggdjursbilden visar en skogshare på Hallands Väderö i Skåne. Tredje däggdjursbilden visar en älgko på Halleberg här i Västergötland. Fjärde däggdjursbilden är från samma tillfälle som förra bilden. Femte däggdjursbilden på granen och råbocken är från Mullsjöskogarna här i Västergötland.

(Bild 16 – Björn, 2005)
(Bild 17 – Skogshare, 1988)
(Bild 18 – Älg, 1987)
(Bild 19 – Älg, 1987)
(Bild 20 – Gran och råbock, 2017)