Skräddare och kräfta…

(1)

Det är intressant att kunna göra kombinationsbilder med två olika djur, som denna på två skräddare som passerar på vattenytan ovanför kräftan.

(Bild 1 – Skräddare och kräfta, 2018)