Sex av varje…

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Första landskapsbilden på trollskymningen är från Hårgaberget i Hälsingland. Andra landskapsbilden på skymningsträd är från Huskvarna i Småland. Tredje landskapsbilden är härifrån Mullsjö i Västergötland. Fjärde och femte landskapsbilden är båda från Stråken utanför Mullsjö. Sjätte landskapsbilden är från Stora Kärrs bokskog utanför Habo här i Västergötland.

(Bild 1 – Trollskymning, 2015)
(Bild 2 – Skymningsträd, 2017)
(Bild 3 – Morgondimma, 2018)
(Bild 4 – Spegling, 2018)
(Bild 5 – Rötter, 2018)
(Bild 6 – Skymning i bokskogen, 2018)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Första närbilden på bubblorna är från Röttle i Småland. Andra närbilden på isen är från Huskvarna i Småland. Tredje och fjärde närbilden på paddorna är från Mullsjöskogarna här i Västergötland. Femte närbilden på trollsländan är från Stråken utanför Mullsjö. Sjätte närbilden på tätört är från Øvre Pasvik i Finnmark i Norge.

(Bild 7 – Bubblor, 2012)
(Bild 8 – Is, 2017)
(Bild 9 – Padda, 2018)
(Bild 10 – Paddor, 2018)
(Bild 11 – Trollslända, 2018)
(Bild 12 – Tätört, 1984)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Första fågelbilden på tranan mot solen är från Hornborgasjön här i Västergötland. De övriga fågelbilderna på tornseglare och gräsand är alla från Mullsjö.

(Bild 13 – Trana mot solen, 2018)
(Bild 14 – Tornseglare, 2018)
(Bild 15 – Tornseglare mot solen, 2018)
(Bild 16 – Två tornseglare mot solen, 2018)
(Bild 17 – Tornseglare, 2018)
(Bild 18 – Gräsand, 2018)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

Första och andra däggdjursbilden på skogshare är från Hallands Väderö i Skåne. De övriga däggdjursbilderna på rådjur och älg är alla från Mullsjöskogarna.

(Bild 19 – Skogshare, 1998)
(Bild 20 – Skogshare, 1999)
(Bild 21 – Rådjur, 2017)
(Bild 22 – Rådjur, 2018)
(Bild 23 – Rådjur, 2018)
(Bild 24 – Älg, 2018)