Några bilder på tornseglare från idag…

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Bilderna är gjorda med olika brännvidder mellan 18mm och 250mm. De flesta är på bländare 8 och 1/4000 sekund. Kameran var Pentax K7 och samtliga är med 100 ISO. Samtliga är enkelexponeringar, inga filter och enbart naturligt ljus. Inga ändringar i efterhand i datorn annat än enklare beskärningar, skärpning för anpassning till Internet och enklare justeringar i kontrast/nivåer.

(Bild 1 till 8 – Tornseglare, 2018)

Annonser

Fem av varje…

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Första landskapsbilden på morgondimma är från Mullsjö, här i Västergötland. Andra landskapsbilden på Hin Håle är från Hårgaberget i Hälsingland. Bilden är med blixt och rörelseoskärpa. Tredje landskapsbilden som ska symbolisera ångest är från Mullsjö, med blixt och rörelseoskärpa. Fjärde landskapsbilden visar stormvågor från Hovs hallar i Skåne. Femte landskapsbilden i skymningsljus är från Josefinelust på Kullaberg i Skåne.

(Bild 1 – Morgondimma, 2014)
(Bild 2 – Hin Håle, 2015)
(Bild 3 – Ångest, 2015)
(Bild 4 – Storm, 1997)
(Bild 5 – Skymning, 1997)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Första närbilden på vattenljus är från Mullsjö fiskdammar här i Västergötland. Andra närbilden visar blommande rosenhallon i kvällsljus härifrån Mullsjö. Här använde jag blixt i förgrunden. Tredje närbilden visar en simmande padda från Mullsjöskogarna, med blixt och fisheyeobjektiv. Fjärde närbilden visar ljus på en blöt sten vid Ryfors utanför Mullsjö. Femte närbilden visar färger i is, från Pennebosjön i Halland. Här använde jag polarisationsfilter.

(Bild 6 – Vattenljus, 2014)
(Bild 7 – Rosenhallon, 2015)
(Bild 8 – Padda, 2018)
(Bild 9 – Ljus på blöt sten, 2018)
(Bild 10 – Is, 2000)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Första fågelbilden på lavskrikorna är från Bergsethskallen i Dalarna. Andra fågelbilden visar en gråsparv från Jönköping i Småland. Tredje fågelbilden visar en ladusvala härifrån Mullsjö. Fjärde fågelbilden visar en rallhäger från Rocksjön i Småland. Bilden är en dubbelexponering. Femte fågelbilden visar en rördrom från Rocksjön i Småland. Även denna är en dubbelexponering.

(Bild 11 – Lavskrikor, 2010)
(Bild 12 – Gråsparv, 2014)
(Bild 13 – Ladusvala, 2015)
(Bild 14 – Rallhäger, 2014)
(Bild 15 – Rördrom, 2018)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Första däggdjursbilden på räven är från Mullsjöskogarna. Bilden är en dubbelexponering. Andra däggdjursbilden på björnen är från Edsbyn i Hälsingland. Tredje däggdjursbilden på en råget är från Mullsjöskogarna. Fjärde däggdjursbilden är egentligen en blombild på trift (fast man kan skymta en skogshare i bakgrunden) från Hallands Väderö i Skåne. Femte däggdjursbilden visar en älg sent i skymningen från Mullsjöskogarna.

(Bild 16 – Räv, 2018)
(Bild 17 – Björn, 2005)
(Bild 18 – Råget, 2018)
(Bild 19 – Trift, 1999)
(Bild 20 – Älg, 2018)