Forsärlan tvättar sig…

(1)

Var till Ryfors idag… Värmen och torkan hade nu satt sina spår även här, då samtliga tre vattenfall var helt torrlagda. Och i dammarna ovanför fallen var det ungefär 1,5 meter lägre vattenstånd. Aldrig upplevt så lite vatten vid Ryfors någon gång – denna sommar verkar bli helt extrem!

På fågelsidan blev det ingen kungsfiskare och heller inga strömstarar denna gång, men väl forsärlor. Forsärlan måste nog vara karaktärsfågeln vid just Ryfors med minst ett häckande par vid varje vattenfall. Möjligen 3-4 häckande par forsärlor, alltså.

Strömstararna häckade även i år, med möjligen två häckande par. Om kungsfiskaren häckade i år vet jag ännu inte, men den har häckat de tre senaste åren åtminstone.

Blev några trevliga bildserier på några av forsärlorna.

(Bild 1 – Forsärlan tvättar sig, 2018)