Fem av varje…

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Första landskapsbilden är från en underbar skymning på Fårö på Gotland. Andra landskapsbilden är från Herdla, utanför Bergen i Norge. Tredje landskapsbilden är från Bergen i Norge. Fjärde landskapsbilden är från Ryfors utanför Mullsjö, här i Västergötland. Femte landskapsbilden är från Skinnarodden vid Femunden i Norge.

(Bild 1 – Langhammars, 2007)
(Bild 2 – Kvällsljus, 1983)
(Bild 3 – Fartyget, 1981)
(Bild 4 – Vinterbäck, 2012)
(Bild 5 – Himmelsbrand, 1999)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Första närbilden på lönnlöv är från Mullsjö här i Västergötland. Andra närbilden på en blåsippa är från Mullsjöskogarna här i Västergötland. Tredje närbilden på skogsnävorna är från Ryfors utanför Mullsjö. Fjärde närbilden på lågan (gammal trästubbe) är från Båthusberget i Norge. Femte närbilden på lavasten är från Nesjavellir på Island.

(Bild 6 – Lönnlöv, 2014)
(Bild 7 – Blåsippa, 2018)
(Bild 8 – Skogsnävor, 1994)
(Bild 9 – Låga, 1999)
(Bild 10 – Lavasten, 1995)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Första fågelbilden på tranor är från Hornborgasjön här i Västergötland. Andra fågelbilden på sädesärlan är från Ryfors utanför Mullsjö, här i Västergötland. Tredje och fjärde fågelbilden på gräsandhonan är från Mullsjö här i Västergötland. Femte fågelbilden på rosenfinken är från Hulesjön här i Västergötland.

(Bild 11 – Tranor, 2018)
(Bild 12 – Sädesärla, 2018)
(Bild 13 – Gräsand, 2018)
(Bild 14 – Gräsand, 2018)
(Bild 15 – Rosenfink, 2015)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Första däggdjursbilden på råbocken är ifrån Mullsjöskogarna här i Västergötland. Andra och tredje däggdjursbilden på skogshararna är båda från Hallands Väderö i Skåne. Fjärde däggdjursbilden på björnen är från Øvre Pasvik i Norge. Femte däggdjursbilden på älgkon är från Mullsjöskogarna här i Västergötland.

(Bild 16 – Råbock, 2018)
(Bild 17 – Skogshare, 1998)
(Bild 18 – Skogshare, 1990)
(Bild 19 – Björn i midnattssol, 1984)
(Bild 20 – Älgko, 2017)