Tio från i år och tio andra…

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Visar tjugo olika bilder, där tio är från 2018.

(Bild 1 – Större hackspett, 1987)
(Bild 2 – Blåsippor, 2018)
(Bild 3 – Skogshare, 1998)
(Bild 4 – Paddor, 2018)
(Bild 5 – Is, 2016)
(Bild 6 – Trana, 2018)
(Bild 7 – Vatten, 2012)
(Bild 8 – Kölddimma, 2018)
(Bild 9 – Skara, 2017)
(Bild 10 – Solnedgång, 2018)
(Bild 11 – Lavafält, 1996)
(Bild 12 – Storlom, 2018)
(Bild 13 – Vildkanin, 1993)
(Bild 14 – Paddor, 2018)
(Bild 15 – Smådopping, 2017)
(Bild 16 – Vinter, 2018)
(Bild 17 – Fälthare, 2014)
(Bild 18 – Tranor, 2018)
(Bild 19 – Is, 2012)
(Bild 20 – Blåsippa, 2018)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)