Fem av varje…

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Första landskapsbilden är från en junikväll på Fårö på Gotland. Bilden  gjorde jag med 28mm och avtonat gråfilter. Andra landskapsbilden är från Mullsjön här i Västergötland och är en dubbelexponering med 250mm. Tredje landskapsbilden är från Dorstorp utanför Mullsjö med 210mm. Fjärde landskapsbilden är från Maltesbro utanför Mullsjö och är en dubbelexponering med 85mm. Femte landskapsbilden är från Sandön i Skåne och är en dubbelexponering med 300mm.

(Bild 1 – Langhammars, 2007)
(Bild 2 – Träd, 2018)
(Bild 3 – Reflektion, 2010)

(Bild 4 – Alrot, 2010)
(Bild 5 – Skymning, 2000)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Första närbilden på is är från Hvaler i Østfold i Norge med 85mm. Andra närbilden är från Höljebro i Hälsingland med 20mm och softfilter. Tredje närbilden på örnbräken är från Trollsjön utanför Mullsjö, med 28mm och avtonat gråfilter. Fjärde närbilden på linnea är också från Trollsjön, med 210mm makro. Femte närbilden på desmeknopp är från Ängelsbäckslund i Skåne med 210mm makro.

(Bild 6 – Is, 2005)
(Bild 7 – Sten, 2007)
(Bild 8 – Örnbräken, 1998)
(Bild 9 – Linnea, 1995)
(Bild 10 – Desmeknopp, 1987)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Första fågelbilden på tornseglare är härifrån Mullsjö med 250mm. Andra fågelbilden på grågås är från Maden utanför Söderhamn i Hälsingland med 400mm. Tredje fågelbilden på rödbenan är från Fårö på Gotland med 400mm. Fjärde fågelbilden på gräsänderna är från Mullsjön med 250mm. Femte fågelbilden på tornseglaren är från Huskvarna i Småland med 400mm.

(Bild 11 – Tornseglare, 2014)
(Bild 12 – Grågås, 2009)
(Bild 13 – Rödbena, 2007)
(Bild 14 – Gräsänder, 2018)
(Bild 15 – Tornseglare, 2010)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Första däggdjursbilden på råbocken är härifrån Mullsjöskogarna och är en dubbelexponering med 400mm. Andra däggdjursbilden på rådjurskidet är från Hornborgasjön här i Västergötland med 400mm. Tredje däggdjursbilden på skogshararna är från Hallands Väderö i Skåne med 500mm. Fjärde däggdjursbilden på skogsharen i skymningsljuset är också från Hallands Väderö med 300mm. Femte däggdjursbilden på älgen är från Mullsjöskogarna med 400mm.

(Bild 16 – Råbock, 2017)
(Bild 17 – Rådjurskid, 2015)
(Bild 18 – Skogsharar, 1998)
(Bild 19 – Skogshare, 1998)
(Bild 20 – Älg, 2017)