Strömstarebilder från igår…

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Visar några av bilderna som jag gjorde på strömstare vid Ryfors igår. Samtliga bilder är med 400mm. Första bilden är på bländare 20 och 1/13 sekund. Andra bilden är på bländare 2.8 och 1/320 sekund. Tredje bilden är på bländare 2.8 och 1/400 sekund. Fjärde bilden är på bländare 2.8 och 1/320 sekund.

Femte bilden är på bländare 22 och 2.8, och 1/13 sekund och 1/500 sekund. Bilden är en dubbelexponering, en bild i skärpa på bländare 22 och en lite grann i oskärpa på bländare 2.8. Sjätte bilden när strömstaren sjunger är på bländare 2.8 och 1/400 sekund. Sjunde bilden är på bländare 2.8 och 1/400 sekund. Åttonde bilden är på bländare 22 och 1/13 sekund, med en lätt kamerarörelse.

(Bild 1 till 8 – Strömstare, 2018)