Strömstarens vårsång…

(1)

Jag var först ut till mitt blåsippsställe för att se hur långt de hade kommit. Ungefär en halv meter snö!

Det kommer nog dröja ett tag till innan årets blåsippsfotografering kommer igång…

Tog därför en tur till Ryfors för att titta efter forsärlor, strömstare och möjligen någon kungsfiskare. Ingen forsärla idag, heller ingen kungsfiskare. Men väl en strömstare.

Blev en lång bildserie på strömstaren när han satt på stenen och sjöng sin finaste vårsång.

(Bild 1 – Sjungande strömstare, 2018)

Fem av varje…

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Första landskapsbilden är från Sandön i Skåne med 600mm. Andra landskapsbilden är från Fårö på Gotland, med 28mm och avtonat gråfilter. Tredje landskapsbilden är från Getaberget på Åland. Bilden är en dubbelexponering i nattljus med 135mm. Fjärde landskapsbilden är från Hylströmmen i Hälsingland med 11mm på bländare 22. Femte landskapsbilden är härifrån Mullsjö med 42mm genom staketet på en gångbro över järnvägen.

(Bild 1 – Solnedgång, 2000)
(Bild 2 – Fårö, 2007)
(Bild 3 – Getaberget, 1996)
(Bild 4 – Is och vatten, 2006)
(Bild 5 – Järnvägen, 2018)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Första närbilden på vattendropparna är från Söderhamn i Hälsingland, med 50mm makro och blixt. Andra närbilden på ekbräken är från Trollehallar i Skåne, med 105mm makro. Tredje närbilden på flicksländorna i soluppgången är från Pennebosjön i Halland, med 210mm makro. Fjärde närbilden på nattviol i skymningsljus är från Ismantorp på Öland, med 105mm makro. Femte närbilden på is är från Mullsjö här i Västergötland, med 42mm på bländare 22.

(Bild 6 – Vattendroppar, 2008)
(Bild 7 – Ekbräken, 1990)
(Bild 8 – Flicksländor, 1997)
(Bild 9 – Nattviol, 1988)
(Bild 10 – Is, 2016)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Första fågelbilden på sidensvans är från Söderhamn i Hälsingland med 400mm. Andra fågelbilden på brunanden är från Hornborgasjön här i Västergötland med 400mm. Tredje fågelbilden på fiskmåsen i solnedgång är från Norrviken utanför Båstad i Skåne, också med 400mm. Fjärde fågelbilden på silvertärnan är från Fårö på Gotland med 180mm. Femte fågelbilden på sångsvanen är från Rössjön i Skåne med 800mm.

(Bild 11 – Sidensvans, 2006)
(Bild 12 – Brunand, 2015)
(Bild 13 – Fiskmås, 1985)
(Bild 14 – Silvertärna, 2007)
(Bild 15 – Sångsvan, 2000)

(16)

(17)

(18)

 (19)

(20)

Första däggdjursbilden på älgtjuren är härifrån Mullsjöskogarna med 400mm. Andra däggdjursbilden på skogsharen är från Hallands Väderö i Skåne med 500mm spegeltele. Tredje däggdjursbilden på renen är från Örsbäck i Västerbotten med 400mm. Fjärde däggdjursbilden på älgkon är härifrån Mullsjöskogarna med 400mm. Bilden är dessutom en dubbelexponering, med en extra exponering där jag rört kameran. Femte däggdjursbilden på skogsharen i kvällsljuset är från Hallands Väderö med 500mm.

(Bild 16 – Älgtjur, 2017)
(Bild 17 – Skogshare, 1999)
(Bild 18 – Ren, 2007)
(Bild 19 – Älg, 2017)
(Bild 20 – Skogshare, 1998)