Fågelarter på bild…

(1)

Efter LANDSKAP är det huvudkategorin FÅGLAR som innehåller flest bilder i arkivet. Jag vet inte det exakta antalet, då jag fortfarande har kvar rätt många analoga bilder att skanna in (drygt 200 000 bilder kvar). Men jag misstänker att det totalt kan vara någonstans runt 150 000 fågelbilder, både digitala och analoga. Av dessa finns det enstaka fågelbilder där jag inte lyckats artbestämma fåglarna (bilder av låg kvalitet, men med fågelskådarintresse). Jag var ju aktiv fågelskådare under ett antal år i början av min karriär som naturfotograf.

Om jag räknar bort alla bilder på tama fåglar eller bilder från djurparker, så har jag hittills lyckats fotografera 257 vilda (friflygande) fågelarter. Det kanske inte är mycket egentligen, men så har jag heller inte varit någon globetrotter. Mina fågelbilder begränsar sig till Sverige, Norge, Island, Danmark, Finland, Irland och Tyskland. Jag har heller inte varit en fotograf som åkt iväg långväga på sällsynta obsar som jag fått tips om.

Jag har även sparat bilder av låg kvalitet om det är så att jag enbart har ett fåtal bilder av arten. Dessa är huvudsakligen från mina år som aktiv fågelskådare (1980-1984).

Här i bloggen har jag hittills publicerat bilder på 208 olika vilda (och friflygande) fågelarter.

Arterna presenteras i fågelbokens ordning, från lommar till tättingar. Arter i versal är de jag har rätt många bilder på, där alla bilder på rördrom är fått ett tillfälle och på rallhäger från två tillfällen. Båda från Rocksjön i Jönköping.

Flest bilder har jag på tornseglare, med drygt 4000 bilder arkivet!

SMÅLOM, STORLOM, svartnäbbad islom, vitnäbbad islom, SKÄGGDOPPING, GRÅHAKEDOPPING, SMÅDOPPING, svarthalsad dopping, svarthakedopping, STORMFÅGEL, mindre lira, klykstjärtad stormsvala, havssula, STORSKARV, toppskarv, RÖRDROM, RALLHÄGER, HÄGER, svart stork, vit stork, SÅNGSVAN, KNÖLSVAN, svartsvan, spetsbergsgås, sädgås, bläsgås, GRÅGÅS, stripgås, KANADAGÅS, rödhalsad gås, prutgås, vitkindad gås, gravand, rostand, BLÄSAND, chilebläsand, GRÄSAND, SNATTERAND, stjärtand, skedand, KRICKA, årta, rödhuvad dykand, BRUNAND, vitögd dykand, VIGG, bergand, ringand, praktejder, alförrädare, glasögonejder (låg kvalitet och stort avstånd, något osäker), EJDER, strömand, alfågel, sjöorre, svärta, islandsknipa, KNIPA, salskrake, småskrake, STORSKRAKE.

(2)

Brunglada, glada, ängshök, blå kärrhök, BRUN KÄRRHÖK, sparvhök, duvhök, bivråk, ORMVRÅK, fjällvråk, HAVSÖRN, kungsörn, fiskgjuse, aftonfalk, TORNFALK, LÄRKFALK, pilgrimsfalk, stenfalk, FJÄLLRIPA, dalripa, TJÄDER, ORRE, järpe, rapphöna, FASAN, kornknarr, vattenrall, rörhöna, SOTHÖNA, TRANA, jungfrutrana, strandskata, tjockfot, SKÄRFLÄCKA, större strandpipare, mindre strandpipare, ljungpipare, kustpipare, TOFSVIPA, roskarl, sandlöpare, kustsnäppa, spovsnäppa, KÄRRSNÄPPA, SKÄRSNÄPPA, brushane, storspov, rödspov, myrspov, RÖDBENA, svartsnäppa, gluttsnäppa, grönbena, drillsnäppa, SKOGSSNÄPPA, MORKULLA, ENKELBECKASIN, smalnäbbad simsnäppa.

Storlabb, kustlabb, dvärgmås, SKRATTMÅS, FISKMÅS, TRETÅIG MÅS, ringnäbbad mås, tärnmås, GRÅTRUT, vitvingad trut, HAVSTRUT, silltrut, kentsk tärna, FISKTÄRNA, SILVERTÄRNA, SMÅTÄRNA, svarttärna, skäggtärna, sillgrissla, tordmule, tobisgrissla, LUNNEFÅGEL, alkekung, RINGDUVA, skogsduva, STADSDUVA, TURKDUVA, gök, jorduggla, hornuggla, BERGUV, hökuggla, kattuggla, LAPPUGGLA, SPARVUGGLA, pärluggla, nattskärra, TORNSEGLARE, kungsfiskare, göktyta, SPILLKRÅKA, gråspett, gröngöling, STÖRRE HACKSPETT, mindre hackspett, TRETÅIG HACKSPETT.

SÅNGLÄRKA, tofslärka, backsvala, LADUSVALA, HUSSVALA, skärpiplärka, trädpiplärka, ängspiplärka, SÄDESÄRLA, FORSÄRLA, GULÄRLA, SIDENSVANS, STRÖMSTARE, GÄRDSMYG, järnsparv, RÖDHAKE, näktergal, blåhake, rödstjärt, svart rödstjärt, BUSKSKVÄTTA, svarthakad buskskvätta, STENSKVÄTTA, KOLTRAST, BJÖRKTRAST, rödvingetrast, taltrast, dubbeltrast, gräshoppsångare, sävsångare, kärrsångare, rörsångare, härmsångare, trädgårdssångare, ärtsångare, törnsångare, svarthätta, GRÖNSÅNGARE, LÖVSÅNGARE, gransångare, KUNGSFÅGEL, SVARTVIT FLUGSNAPPARE, halsbandsflugsnappare, grå flugsnappare, MINDRE FLUGSNAPPARE.

Skäggmes, lappmes, ENTITA, talltita, TOFSMES, BLÅMES, TALGOXE, svartmes, stjärtmes, NÖTVÄCKA, trädkrypare, törnskata, varfågel, STARE, LAVSKRIKA, NÖTSKRIKA, nötkråka, SKATA, alpkråka, KAJA, KORP, KRÅKA, RÅKA, PILFINK, GRÅSPARV, BOFINK, bergfink, STENKNÄCK, GRÖNSISKA, GRÖNFINK, STEGLITS, DOMHERRE, GRÅSISKA, brunsiska, snösiska, vinterhämpling, hämpling, ROSENFINK, mindre korsnäbb, större korsnäbb, bändelkorsnäbb, kornsparv, GULSPARV, ortolansparv, sävsparv, lappsparv, snösparv.

(Bild 1 – Rödstjärt, 2014)
(Bild 2 – Bofink, 2014)
(Bild 3 – Knipa, 2017)

(3)