Tjugofyra på högkant…

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Ungefär en fjärdedel eller en femtedel av mina bilder gör jag på högkant. Vilket är en rätt hög andel, då högkantsbilder i stort är rätt så underrepresenterade inom fotografin. Varför vet jag inte…

Det är väl först nu under senare år, mycket tack vare alla mobiltelefonbilder, som antalet högkantsbilder markant ökat.

Visar här tjugofyra bilder där jag arbetat med att försöka skapa intressanta kompositioner i högkantsformatet.

Bilderna är från Öland (1, 12 och 13), Västergötland (2, 4, 18, 19, 20 och 24), Skåne (3, 5, 7, 11, 14, 15, 16 och 23), Östergötland (6), Halland (8, 9 och 22), Dalarna (10), Island (17) och Norge (21).

(Bild 1 – Gettlinge gravfält, 1995)
(Bild 2 – Kungsfågel, 2017)
(Bild 3 – Snö, 1997)
(Bild 4 – Sidensvans, 2016)
(Bild 5 – Maskrosor, 1987)
(Bild 6 – Tjäder, 2017)
(Bild 7 – Nattstenar, 1989)
(Bild 8 – Varfågel, 1988)
(Bild 9 – Hönsbär, 1989)
(Bild 10 – Hökuggla, 1987)
(Bild 11 – Blommande trift, 1998)
(Bild 12 – Törnskata, 1987)
(Bild 13 – Natt vid Beijershamn, 1995)
(Bild 14 – Vinterhämpling, 1991)
(Bild 15 – Höstnatt i Skäralid, 1999)
(Bild 16 – Smalnäbbad simsnäppa, 1988)
(Bild 17 – Kråkbär, 1995)
(Bild 18 – Lövsångare, 2013)
(Bild 19 – Flugblomster, 1994)
(Bild 20 – Storlom, 1994)
(Bild 21 – Linjer, 1985)
(Bild 22 – Lappuggla, 2000)
(Bild 23 – Vitsippa, 1999)
(Bild 24 – Kungsfågel, 2017)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)