Fullkomligt blandat…

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Visar ett kollage med blandade bilder, från olika platser genom åren.

Bild 1 på fjällripan är från Landmannalaugar på Island. Bild 2 på baldersbrå i solnedgången är från Glumslövs backar i Skåne. Bild 3 på björklöv och örnbräken är från Pennebosjön i Halland. Bild 4 på jordklöver är från Gröthögarna i Skåne. Bild 5 på Bjäremannen är från Hovs hallar i Skåne.

Bild 6 på blåsippa är från Ängelsbäckslund i Skåne. Bild 7 på stormfågeln är från södra Island i närheten av Selfoss. Bild 8 på storskarvarna är från Falsterbo i Skåne. Bild 9 på liten sandlilja är från Haväng i Skåne. Bild 10 på gul näckros är från Pennebosjön i Halland.

Bild 11 på flugblomster är från Skogatorpskärret i Västergötland. Bild 12 på lappuggla är från Skummeslövsstrand i Halland. Bild 13 på skogsharen är från Hallands Väderö i Skåne. Bild 14 på blåbär är från Pennebosjön i Halland. Bild 15 på ekorre är från Ängelholm i Skåne.

Bild 16 på ängshök är från Kastlösa på Öland. Bild 17 på snö är från Lövåsen i Dalarna. Bild 18 på snö är från Grövelsjön i Dalarna. Bild 19 på silvertärna är från Sandön i Skåne. Bild 20 är från Gravsjön i Västergötland.

(Bild 1 – Fjällripa, 1995)
(Bild 2 – Baldersbrå, 1997)
(Bild 3 – Björklöv, 1989)
(Bild 4 – Jordklöver, 1998)
(Bild 5 – Bjäremannen, 1996)
(Bild 6 – Blåsippa, 2002)
(Bild 7 – Stormfågel, 1995)
(Bild 8 – Storskarvar, 2001)
(Bild 9 – Liten sandlilja, 1987)
(Bild 10 – Gul näckros, 1989)
(Bild 11 – Flugblomster, 1994)
(Bild 12 – Lappuggla, 2000)
(Bild 13 – Skogshare, 1990)
(Bild 14 – Blåbär, 1997)
(Bild 15 – Ekorre, 1987)
(Bild 16 – Ängshök, 1987)
(Bild 17 – Snö, 2002)
(Bild 18 – Snö, 2002)
(Bild 19 – Silvertärna, 1995)
(Bild 20 – Kölddimma, 2018)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)