Strandskata i solnedgången…

(1)

Hittade denna solnedgångsbild på en strandskata på Sandön i Skåne.

För att få upp solen i storlek använde jag 1000mm spegeltele.

(Bild 1 – Strandskata, 1994)