Ännu en personlig bildserie…

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Hittade några nyinskannade bilder, samtliga med ett lite mer personligt stuk.

(Bild 1 – Frostmönster, 2003)
(Bild 2 – Djurholmen, 2000)
(Bild 3 – Blåmussla, 2001)
(Bild 4 – Låga, 2004)
(Bild 5 – Lavskrika, 2003)
(Bild 6 – Vitsippor, 2000)
(Bild 7 – Blåsippa, 2000)
(Bild 8 – Blåsippa, 2000)
(Bild 9 – Is, 2000)
(Bild 10 – Is, 2000)
(Bild 11 – Vogaheiði, 1995)
(Bild 12 – Vin, 2004)

Natt på Hovs hallar…

(1)

Hittade dessa två nattbilder från 2001 och Hovs hallar i Skåne. Båda bilder är gjorda med Ektachrome 100 VS, alltså analoga diabilder.

Första bilden är en dubbelexponering; månen på 1/60 sekund och bländare 2.8, landskapet på bländare 5.6 och 30 minuter. Andra bilden är ut mot havet på 45 minuter slutartid. Kameran var Nikon F3 och brännvidden 28mm (månen dock med 135mm). Avtonat gråfilter på båda bilderna.

(Bild 1 – Halvmåne, 2001)
(Bild 2 – Sommarnatt, 2001)

(2)