Tjugo landskapsbilder…

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Visar tjugo landskapsbilder från olika platser genom åren. Från Skåne (1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 16, 17 och 19), från Västergötland (7, 8, 9, 10 och 15), från Island (11), från Norge (12 och 13), från Irland (18) och från Halland (20).

(Bild 1 – Dagshög, 1994)
(Bild 2 – Sandön, 1997)
(Bild 3 – Rössjön, 1988)
(Bild 4 – Hovs hallar, 1996)
(Bild 5 – Lärkesholmssjön, 1988)
(Bild 6 – Norrviken, 1988)
(Bild 7 – Trollsjön, 1998)
(Bild 8 – Mullsjöskogarna, 2017)
(Bild 9 – Ryfors, 2018)
(Bild 10 – Ryfors, 2018)
(Bild 11 – Búðir, 1995)
(Bild 12 – Djupsjøen, 2003)
(Bild 13 – Sædalen, 1985)
(Bild 14 – Norrviken, 1988)
(Bild 15 – Brängen, 1993)
(Bild 16 – Vasasjön, 2000)
(Bild 17 – Hovs hallar, 1988)
(Bild 18 – Ross Lake, 1995)
(Bild 19 – Skäralid, 1991)
(Bild 20 – Pennebosjön, 1997)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)