Åtta i svartvitt och åtta i färg…

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Visar sexton landskapsbilder, de flesta med rätt så få bildelement. Åtta bilder i svartvitt och åtta i färg.

Bild 1, 9,13, 14, 15 och 16 är analoga.

Samtliga digitala bilder är från Mullsjö och Mullsjöskogarna.

(Bild 1 – Nesseby, 1984)
(Bild 2 – Tallbarret, 2017)
(Bild 3 – Möte, 2017)
(Bild 4 – Björkskog, 2017)
(Bild 5 – Snöväder, 2017)
(Bild 6 – Vinterdimma, 2017)
(Bild 7 – Vinterdimma, 2017)
(Bild 8 – Vinterdimma, 2017)
(Bild 9 – Trollehallar, 1997)
(Bild 10 – Snöväder, 2017)
(Bild 11 – Snöväder, 2017)
(Bild 12 – Snöväder, 2017)
(Bild 13 – Snöstorm, 1999)
(Bild 14 – Hamningberg, 1984)
(Bild 15 – Golten, 1985)
(Bild 16 – Sædalen, 1991)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)