Trettio år sedan på södra Gotland…

(1)

Har skannat in lite äldre bilder idag, bland annat från sommaren 1987. Visar två av dessa, båda från södra Gotland.

Den svartvita landskapsbilden där havsdimman smyger in över land är från Hoburgen. Avtonat gråfilter över himlen.

Kärrknipproten med två brudsporrar i bakgrunden är från Muskmyr. Bilden är en dubbelexponering; en i skärpa och en lite grann i oskärpa.

(Bild 1 – Havsdimman smyger in, 1987)
(Bild 2 – Kärrknipprot, 1987)

(2)