Femton fågelbilder…

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Visar en serie på femton fågelbilder.

Bild 1, 2, 11 och 12 är dubbelexponeringar i kameran.

(Bild 1 – Sovande gräsand, 2016)
(Bild 2 – Björktrast i morgonljus, 2017)
(Bild 3 – Gök, 1981)
(Bild 4 – Sädesärla i flykt, 2007)
(Bild 5 – Svartmes, 2015)
(Bild 6 – Tofsvipa och kråka, 2015)
(Bild 7 – Kajor och Sheldon, 2016)
(Bild 8 – Kaja och månen, 2013)
(Bild 9 – Storlom i morgondimma, 2016)
(Bild 10 – Skedand, 1995)
(Bild 11 – Skäggdopping, 1983)
(Bild 12 – Häger, 1984)
(Bild 13 – Talltita, 2013)
(Bild 14 – Sävsångare, 2015)
(Bild 15 – Knipa i morgonljus, 2014)