Gryningen med Venus och Jupiter…

(1)

I den underbara gryningsljuset gjorde jag flera bildförsök på Venus och Jupiter som låg så fint intill varandra.

Den andra bilden på de två kajorna tillsammans med Venus och Jupiter är en dubbelexponering i kameran.

(Bild 1 – Gryning med Venus och Jupiter, 2017)
(Bild 2 – Två fåglar och två planeter, 2017)

(2)