En blandad kompott…

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Jag håller på med några nya artiklar till bloggen, men i väntan på att de ska bli klara så tänkte jag bjuda på en blandad kompott med bilder från olika ställen.

Bild 1 på storskarvarna är från Sandön i Skåne. Bild 2 på sångsvanen och kajorna är från Hornborgasjön i Västergötland. Bild 3 på forsärlan är från Ryfors utanför Mullsjö, här i Västergötland. Bild 4 på ismönstret är från Bærumsmarka i Akershus i Norge. Bild 5 på trädet i novemberfärger är från Mullsjöskogarna.

Bild 6 på björkstammarna är härifrån Mullsjö. Bild 7 på skrattmåsarna är från Jönköping i Småland. Bild 8 på skrattmåsen är från Hudiksvall i Hälsingland. Bild 9 på storskarven är från Hallands Väderö i Skåne. Bild 10 på skymningen är från Mullsjöskogarna.

Bild 11 på skymningen är från Femunden i Hedmark i Norge. Bild 12 på älgen är från Mullsjöskogarna. Bild 13 på tärnmåsen är från Skummeslövsstrand i Halland. Bild 14 på rönnen är från Ryfors utanför Mullsjö. Bild 15 på rådjuret är från Ellne i Hälsingland.

Bild 16 på hösten är från Grövelsjön i Dalarna.

(Bild 1 – Storskarvar, 1993)
(Bild 2 – Sångsvan och kajor, 2013)
(Bild 3 – Forsärla, 2016)
(Bild 4 – Ismönster, 1999)
(Bild 5 – November, 2017)
(Bild 6 – Björkstammar, 2017)
(Bild 7 – Skrattmåsar, 2015)
(Bild 8 – Skrattmås, 2007)
(Bild 9 – Storskarv, 1993)
(Bild 10 – Skymning, 2017)
(Bild 11 – Skymning, 2001)
(Bild 12 – Älg, 2017)
(Bild 13 – Tärnmås, 1997)
(Bild 14 – Rönn, 2017)
(Bild 15 – Rådjur, 2006)
(Bild 16 – Höst, 2002)

Salivsträngen…

(1)

Jag och Malin satt just och diskutera salivsträngar på bild… Fråga inte varför!

Men det blev en rolig diskussion, där denna bild på älgtjuren blev en klar vinnare. Längre salivsträng har åtminstone inte jag lyckats få på bild…

(Bild 1 – Salivsträngen, 2017)

Ett annorlunda Ryfors…

(1)

Det finns alltid något att försöka förmedla i bild. Som i dessa två nya bilder från Ryfors. Båda gjorda med invertering direkt i kameran, för att sedan arbeta vidare med motiv och exponering för att få fram en bild som jag tyckte var intressant.

Bilderna är även gjorda direkt i panoramaformatet i kameran, i detta fall en Samsung Pro 815 på 50 ISO.

(Bild 1 – Smedjan, 2017)
(Bild 2 – Den svarta vägen, 2017)

(2)