Bildskaparens manifest # 62

(1)

”Alla bilder är helheter, där de olika elementen interagerar med varandra.”  (Terje Hellesø)

(Bild 1 – Gräsänder, 1986)