Skräddare…

(1)

En bild från Ryfors igår… En skräddare och några näckrosblad i en speciell förening.

(Bild 1 – Skräddare, 2017)