Ölandsstämningar…

(1)

Visar tre nyinskannade bilder från Öland. Fältsipporna är från Gettlinge gravfält på södra Öland, landskapsbilderna är båda från Byrums raukar på norra Öland. 400mm till fältsipporna, landskapsbilderna med 28mm och avtonat gråfilter. Samtliga är med stativ.

Bild 1 och 3 är med Fujichrome Velvia 50, bild 2 med Ektachrome 100 VS.

(Bild 1 – Fältsippor, 1997)
(Bild 2 – Solnedgång, 1999)
(Bild 3 – Nattljus, 1998)

(2)

(3)