Junimöten…

(1)

(2)

(3)

Det sker mycket i Mullsjöskogarna just nu. Linnean är på väg fram och har börjat blomma i de mer solrika gläntorna. Mötte även en råget med hennes lilla kid idag.

Samtliga bilder är med 400mm.

(Bild 1 – Skräddare, 2017)
(Bild 2 – Linnea, 2017)
(Bild 3 – Forsärla, 2017)
(Bild 4 – Rådjur, 2017)

(3)