Aktiv placering i bilden…

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Det viktigaste i mitt bildskapande kretsar kring motivens placering i bildytan. Och aldrig handlar det om tillfälligheter.

När jag lyfter kameran för att fotografera blir motiven direkt placerade på särskilda platser i bildytan; huvudmotivet och de viktiga bimotiven.

Ibland i mitten av bildytan, aldrig alltid!

Oftast ut mot bildkanterna för att låta huvudmotivet spela tillsammans med de olika viktiga bimotiven. För att skapa en helhet, en speciell helhet som kan förmedla det uttryck jag önskar. Men också både symbolik och budskap. Båda i mer konkret form, men allt oftare även i mer eller mindre abstrakta former.

Antingen i en dynamisk ordning, eller så är harmonin större betydelse.

Allt som finns med i bilden har någon form av betydelse; det jag tycker inte har någon betydelse – det finns givetvis inte med i bilden.

Enkelt!

Några ursäkter finns inte…

(Bild 1 – I skogen, 2017)
(Bild 2 – Tjäder, 2017)
(Bild 3 – Rådjur, 2017)
(Bild 4 – Älg, 2017)
(Bild 5 – Kanadagäss, 2017)
(Bild 6 – Forsärla, 2017)
(Bild 7 – Knipa, 2017)
(Bild 8 – Tjäder, 2017)
(Bild 9 – Fasan, 2017)
(Bild 10 – Klippor, 2017)
(Bild 11 – Hjärtat, 2017)
(Bild 12 – Älg, 2017)
(Bild 13 – Fasan, 2017)
(Bild 14 – Tornfalk, 2017)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)